Amigo er trygg å bruke

  • Løsningen kan begrenses til definerte samtalepartnere slik at fremmede ikke kan kontakte brukeren, og at brukeren sikres mot å kontakte andre ved et uhell.
  • Alle digitale besøk er 100% smittefrie.
  • Amigo gjør det enkelt å tilkalle hjelp ved behov.