Har andre innsyn i videosamtalene våre?

Nei, det er kun deltakere i en videokonsultasjon som kan se og høre hverandre. Per tiden er det kun mulighet for å være to deltakere i konsultasjonen. Pasient og lege. 

Vi jobber med å få på plass funksjonalitet som tillater at flere kan kalles inn til en konsultasjon, for eksempel pårørende eller annet helsepersonell. I en slik situasjon vil det kun være de som mottar invitasjon som kan delta, og alle vil varsles tydelig om hvor mange som er med i møtet.