Hvor mange familiemedlemmer kan ringe inn og være med i samtalen ?

Det kan være inntil 12 samtidige deltakere i en samtale

Produkter tagget i dette innlegget: Amigo