Hvordan autentiserer dere brukere og pasienter?

Brukere (leger) autentiseres vanligvis ved hjelp av brukernavn og passord. Pasienten autentiseres ved at sekretær gjør sjekk ved bestilling av time på telefon eller nett/e-post, legen gjør også en sjekk av telefonnummer mot registrert telefonnummer i EPJ før utsending av SMS-innkalling.

Når pasienten er kjent for legen er det tilstrekkelig at legen kjenner pasienten igjen over video. Om pasienten er ukjent for legen kan pasienten legitimere seg ved å fremvise for eksempel førerkort.