Hvordan beskyttes kommunikasjonen mellom møtedeltakere?

Legekonsutlasjon.no bruker i størst mulig grad åpne og anerkjente tekniske standarder for videokommunikasjon. Den viktigste standarden er WebRTC. Med WebRTC er kryptering mellom deltaker-applikasjoner obligatorisk.

Easymeeting følger alltid siste versjon av Normen for informasjonssikkerhet når det gjelder kryptering.