Hvorfor benyttes ikke BankID for innlogging?

BankID er en av flere identifiseringsløsninger som bl.a. brukes for å beskytte tilgang til sensitive personopplysninger. Easymeeting AS verken lagrer eller har tilgang til kundedata som inneholder slike opplysninger. Siden videokommunikasjon innebærer lyd og bilde, forutsettes at identifisering skjer på andre måter, f.eks. fremvisning av førerkort, eller at møtedeltakerne allerede kjenner hverandre. Easymeeting ønsker heller ikke å utelukke de som ikke har tilgang til, eller kunnskaper om, bankID fra å benytte løsningene.

Easymeeting forholder seg forøvrig til krav som er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren utgitt av Direktoratet for ehelse, og da spesielt Faktaark 54 Videokonsultasjon.