Sitter Easymeeting AS med kopi eller opptak av videokonsultasjoner?

For produkter som er utviklet for helsesektoren, som f.eks. helsekonsultasjon.no , er det ikke mulig å ta opp konsultasjoner i løsningen. Videostrømmen lagres heller ikke av noen part.