Fremtidens undervisning

Fremtidens undervisning kan gi store muligheter for fleksibilitet og tilgang på ressurser. Direkte tilgang på gode lærere og forelesere, tilpasset læring gjennom video-undervisning, foredrag og oppgaveløsning tilgjengeliggjøres digitalt. Easymeeting kobler folk og ressurser sammen uten hensyn til geografiske begrensninger.